SaskCanna Farms Ltd.

324B 105th St.
Saskatoon, SK S7J 4C6
(306) 220-0980